Faktoring czy kredyt?

Czy faktoring może być dobrą alternatywą dla kredytu? Wszystko wskazuje na to że tak, ale co to oznacza? Przeanalizujmy zatem najważniejsze kryteria porównawcze w zestawieniu do indywidualnej oceny czytelnika.

1. Wymogi bankowe

Banki finansują wyłącznie przedsiębiorstwa, które wykazują określony poziom rentowności i wiarygodności kredytowej. Choć ich apetyt na ryzyko bywa różny, to te, stosunkowo konserwatywne podejście wynika wprost z zapisów prawa bankowego oraz wewnętrznych procedur bankowych do których stosowania są zobowiązane. W sytuacjach niejednoznacznych banki zdecydowanie uciekają od ryzyka kredytowego, żądając zwykle twardych zabezpieczeń, czyli np. hipoteki na nieruchomości lub poręczenia całego zobowiązania majątkiem prywatnym przez właścicieli.

2. Wymogi faktoringowe

Optyka finansowania firmy faktoringowej skupia się nie na wiarygodności kredytowej potencjalnego klienta, lecz na fakcie wykonania przez niego zlecenia z którego wynika wierzytelność handlowa do rozliczenia w przyszłości. Dla firmy faktoringowej (faktora) kluczowa jest wiarygodność Twojego odbiorcy (dłużnika) oraz pewność wykonanych i odebranych robót. Objęcie usługą finansowania należności do wielu odbiorców poprawia ich “statystyczną jakość”, ponieważ ryzyko, że wszyscy w tym samym czasie zawiodą jest relatywnie niskie. Stąd też każdy faktor będzie naturalnie dążył do oparcia wzajemnej współpracy na większej ilości Twoich odbiorców (dłużników).

Cena faktoringu

Głównym kryterium oceny atrakcyjności finansowania dłużnego jest w pierwszej kolejnosci realna dostępność usługi. Faktorzy poszukują określonego typu wierzytelności, biorąc pod uwagę poziom ryzyka, wolumen transkacji oraz cykl rotacji gotówki. Z tego powodu te same należności mogą być przedmiotem usługi finansowania u jednego faktora, podczas gdy spotkają się z odmową innego. Cena faktoringu u dobrego faktora jest często niższa niż cena kredytu obrotoweg w jednym banków uniwersalnych. Do pełnego i rzetelnego porównania, należy przede wszystkim szczgółowo prześledzić tyowe warunki udzielenia kredytu. Okaże sie wówczas, że do ogółu kosztów kredytu bankowego należy wziąć te, które zwykle nie występują u faktora. Będą to opłaty od niewykorzystanego kredytu, cena ubezpieczenia, koszt ustanowienia zabezpieczeń, koszt ryzyka wystawionych zabezpieczeń, koszty rocznego odnowienia kredytu, koszty obłśugi aplikacji kredytowej w banku, koszty zaangażowania zasobów w procesie kredytowym, koszty związane z ryzykiem wypowiedzenia kredytu w trybie natychmiastowym, koszty koncentracji źródeł pozyskania kapitału dłużnego, etc.

Zapisz się na darmową akademię faktoringu w Smart Faktor SA.